بخش فایل دامپ

فایل دامپ، فایلی هست که کارخونه ساخت موبایل تون، روی هارد اون ریخته. زمانی که هارد گوشی رو تعمیر یا تعویض کنید، به این فایل نیاز دارید.

فایل های دامپ زیر 100درصد تست شده هستند و اصلی.