بخش کامبینیشن

برای دانلود فایل کامبینیشن ، ابتدا فایل متناسب خودتون رو در صفحات زیر پیدا کنید.

اموزش استفاده از فایل کامبینیشن را در این صفحه بخونید.

با استفاده از این فایل میتونید قفل Frp رو به راحتی حذف کنید.